Zgoda na wykorzystanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem (EU) 2016/679 (dalej: RODO) pragniemy upewnić Pani/Pana, że wszelkie dane osobowe udzielone przez Pani/Pana w związku z Pani/Pana wnioskiem wysłanym za pośrednictwem odpowiedniego formularza kontaktowego, traktowane będą jako poufne i będą przetwarzane przez spółkę PRO.MED.CS Praha a.s. (dalej: Administrator) w celu załatwienia Pani/Pana wniosku i następnie przechowywane przez okres najwyżej dwóch lat. Udzielenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Należy jednak przyjąć do wiadomości, że udzielenie zgody stanowi warunek załatwienia Pani/Pana wniosku, za wyjątkiem sytuacji, kiedy administrator jest uprawniony do przetwarzania i przechowywania danych osobowych Pani/Pana w celu załatwienia wniosku bez udzielenia takiej zgody. Taka sytuacja następuje przede wszystkim wtedy, kiedy załatwienie Pani/Pana wniosku jest niezbędne w celu zapewnienia publicznie dostępnej fachowej usługi informacyjnej lub zapewnienia bezpieczeństwa środków leczniczych, włącznie z rozwiązywaniem przypadków podejrzeń o skutki uboczne (bezpieczeństwo farmakologiczne), ewentualnie takie przetwarzanie danych okaże się niezbędnym do ochrony uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. W związku z powyższym przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z RODO ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i/albo do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Pani/Pan uprawniona/y jest także do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym w Republice Czeskiej jest Úřad pro ochranu osobních údajů.