KONTROLER FINANSOWY Katowice

GŁÓWNE ZADANIA:
• Bieżąca analiza kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych;
• Odpowiedzialność za gromadzenie danych z wszystkich obszarów firmy niezbędnych do tworzenia budżetów;
• Wsparcie Zarządu przy przygotowywaniu budżetu rocznego, planów krótko i długoterminowych;
• Analiza bieżącej realizacji budżetu i jego wszystkich składowych w tym kosztów poszczególnych działów oraz ustalanie przyczyn ewentualnych odchyleń;
• Ścisła współpraca z zewnętrznym biurem księgowym wraz z nadzorowaniem poprawności wykonanej przez nie usługi;
• Tworzenie nowych oraz usprawnianie obecnych raportów i procesów wspierających procesy rachunkowości zarządczej firmy;
• Rekomendacja dla Zarządu rozwiązań spełniających wymagania prawa finansowego, podatkowego i farmaceutycznego;
• Inicjowanie najbardziej korzystnych rozwiązań dla firmy z punktu widzenia rachunkowości zarządczej;
• Tworzenie raportów, analiz i prezentacji danych finansowych i operacyjnych pozwalających na podejmowanie bieżących i długoterminowych decyzji biznesowych;
• Współpraca z innymi działami firmy, głównie sprzedażą i marketingiem.
OCZEKUJEMY:
• Min. 2 letnie doświadczenie w pracy w dziale finansów/kontrolingu na podobnym stanowisku;
• Doświadczenie pracy w firmie zatrudniającej zespół sprzedawców w terenie;
• Wykształcenia wyższego - ekonomiczne lub pokrewne;
• Dobrej znajomości rachunkowości zarządczej i finansowej;
• Doświadczenia w tworzeniu budżetów;
• Bardzo dobrej praktycznej znajomość programu Excel oraz programów typu Business Inteligence;
• Dobrej znajomości języka angielskiego;
• Bardzo dobrej organizacji pracy, otwartości na zmiany i chęci do stałej nauki;
• Samodzielności, inicjatywy w działaniu, pozytywnej energii.
OFERUJEMY:
• Zatrudnienie na umowę o pracę, narzędzia pracy (komputer, telefon);
• Wynagrodzenie stałe i system premiowy zależny od realizacji celów rocznych;
• Świadczenia dodatkowe (karta sportowa, opieka medyczna , ubezpieczenie);
• Kulturę organizacyjną nastawioną na ludzi;
• Pracę w dynamicznej polskiej firmie i współpracę z międzynarodowym zespołem.

Wyślij CV nie zamieszczając w nim zdjęcia na adres hr@promed.pl z podaniem w temacie wiadomości nazwy stanowiska.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PRO.MED.PL Sp. z o.o, z siedzibą w Katowicach, 40-156 Katowice, Aleja Korfantego 125 A (Pracodawca, administrator danych), zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO.MED.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-156 Katowice, Aleja Korfantego 125.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ireneusz Ćwiląg, kontakt pod adresem: dane@promed.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (w przyszłości Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.