KIEROWNIK REGIONALNY linia Gastro/ GP północny - zachód (1/5 kraju)

GŁÓWNE ZADANIA
- budowa i rozwój zespołu Przedstawicieli Medycznych promujących leki RX
- zarządzanie regionem na terytorium 1/5 kraju i odpowiedzialność za jego wyniki
- wdrażanie strategii marketingowej w oparciu o wiedzę merytoryczną
- aktywne uczestniczenie w procesie rozwoju firmy
OCZEKUJEMY
- miejsca zamieszkania woj. wielkopolskie
- doświadczenia w zarządzaniu zespołem działu RX w firmie farmaceutycznej
- wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych i organizacji pracy
- chęci do stałej nauki i otwartości na zmiany
- samodzielności, inicjatywy w działaniu, pozytywnej energii
- gotowości do częstych podróży służbowych na terenie Polski północno - zachodniej
- wykształcenia wyższego
ZAPEWNIAMY
- cykl szkoleń merytorycznych
- kulturę organizacyjną nastawioną na ludzi
- zatrudnienie na umowę o pracę, narzędzia pracy (samochód, komputer, telefon)
- wynagrodzenie stałe i system premiowy zależny od realizacji indywidualnych celów
- świadczenia dodatkowe

Wyślij CV nie zamieszczając w nim zdjęcia na adres hr@promed.pl z podaniem w temacie wiadomości nazwy stanowiska i województwa, w którym mieszkasz.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PRO.MED.PL Sp. z o.o, z siedzibą w Katowicach, 40-156 Katowice, Aleja Korfantego 125 A (Pracodawca, administrator danych), zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO.MED.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-156 Katowice, Aleja Korfantego 125.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ireneusz Ćwiląg, kontakt pod adresem: dane@promed.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (w przyszłości Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.