PRODUCT MANAGER KARDIOLOGIA, Katowice / praca zdalna

Poszukujemy osoby, która lubi pracować w środowisku kreatywnym, gdzie decyzje zapadają szybko bez korporacyjnych blokad. Nasz zespół Marketingu samodzielnie opracowuje strategie promocji leków oparte na wiedzy medycznej.

ZADANIA
• Opracowanie i wdrożenie strategii promocji leków RX opartej na wiedzy medycznej
• Współpraca ze środowiskiem medycznym, spotkania z liderami opinii w całym kraju
• Prowadzenie szkoleń dla pracowników działu sprzedaży
• Współpraca w terenie z pracownikami działu sprzedaży

NASZA OFERTA
• możliwość bezpośredniego wpływania na biznes i rozwój firmy
• praca w zespole marketingu medycznego specjalistycznych leków RX
• zatrudnienie na umowę o pracę, premia roczna, opieka medyczna Medicover
• narzędzia pracy łącznie z samochodem służbowym
• praca zdalna łączona z pracą w biurze w Katowicach

OCZEKIWANIA
• doświadczenie zawodowe: na stanowisku Product Managera w branży farmaceutycznej, odpowiedzialność za promocję leków RX KARDIOLOGIA
• preferowane wykształcenie: kierunki medyczne lub przyrodnicze
• ważne umiejętności: współpraca ze środowiskiem medycznym, prezentacje i wystąpienia publiczne, zarządzanie projektami, praca z danymi, myślenie strategiczne
• znajomość języków obcych: angielski
• miejsce pracy: praca zdalna / biuro Katowice oraz praca w terenie z KOLs i Sprzedażą

Wyślij CV nie zamieszczając w nim zdjęcia na adres hr@promed.pl z podaniem w temacie wiadomości nazwy stanowiska i województwa, w którym mieszkasz.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PRO.MED.PL Sp. z o.o, z siedzibą w Katowicach, 40-154 Katowice, Aleja Korfantego 141 (Pracodawca, administrator danych), zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO.MED.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-154 Katowice, Aleja Korfantego 141.
Inspektorem Ochrony Danych jest Ireneusz Ćwiląg, kontakt pod adresem: dane@promed.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (w przyszłości Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.