Doradca Medyczny

Stanowisko: Doradca Medyczny
Miejsce pracy: praca w siedzibie firmy w biurze w Katowicach, możliwość pracy hybrydowej przy zamieszkaniu poza Aglomeracją Śląską

Twój zakres obowiązków:
- wsparcie strategii promocyjnej poprzez wyszukiwanie publikacji naukowych
- reprezentowanie firmy wśród zewnętrznych partnerów (KOL, lekarzy, przedstawicieli świata nauki)
- uczestnictwo w kongresach/konferencjach medycznych

Nasze wymagania:
- wykształcenie wyższe medyczne lub farmaceutyczne
- doświadczenie w pracy w firmie farmaceutycznej na podobnym stanowisku
- znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z materiałami medycznymi w języku angielskim
- samodzielność, inicjatywa w działaniu, pozytywna energia

To oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę, narzędzia pracy (komputer, telefon)
- wynagrodzenie stałe i system premiowy zależny od realizacji celów rocznych
- świadczenia dodatkowe (opieka medyczna i kafeteria benefitów)
- kultura organizacyjna nastawiona na ludzi
- praca w dynamicznie rozwijającej się firmie

CV należy przesłać na adres mailowy: hr@promed.pl.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PRO.MED.PL Sp. z o.o, z siedzibą w Katowicach, 40-154 Katowice, Aleja Korfantego 141 (Pracodawca, administrator danych), zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO.MED.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-154 Katowice, Aleja Korfantego 141.
Inspektorem Ochrony Danych jest Ireneusz Ćwiląg, kontakt pod adresem: dane@promed.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (w przyszłości Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.