ASYSTENT / ASYSTENTKA z dobrą znajomością języka angielskiego, Katowice

GŁÓWNE ZADANIA:
• sprawdzanie poprawności dokumentów w odniesieniu do wewnętrznych procedur
• rejestrowanie dokumentów w systemie IT
• monitorowanie i raportowanie statusu wdrażanych projektów
• koordynacja zleconych zadań druku i dystrybucji materiałów reklamowych
• organizacja spotkań firmowych
• współpraca z pracownikami innych działów
WYMAGANIA:
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
• dobra znajomość Excel, biegła obsługa komputera
• dbałość o szczegóły i jakość pracy
• realizacja zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem
• umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
• samodzielność i inicjatywa w poszukiwaniu rozwiązań
• wykształcenie wyższe ukończone lub w trakcie
DODATKOWE INFORMACJE
• zatrudnienie na umowę o pracy, świadczenia dodatkowe (opieka medyczna, karta sportowa)
• praca biurowa od poniedziałku do piątku (zmiennie 8-16 i 9-17)
• miejsce pracy: Katowice
Wyślij CV nie zamieszczając w nim zdjęcia na adres hr@promed.pl z podaniem w temacie wiadomości nazwy stanowiska.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PRO.MED.PL Sp. z o.o, z siedzibą w Katowicach, 40-156 Katowice, Aleja Korfantego 125 A (Pracodawca, administrator danych), zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO.MED.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-156 Katowice, Aleja Korfantego 125.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ireneusz Ćwiląg, kontakt pod adresem: dane@promed.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (w przyszłości Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.