Kierownictwo Spółki Farmaceutycznej PRO.MED.CS Praha a.s. co dwa lata ogłasza konkurs na najlepszą pracę naukową w dziedzinie gastroenterologii i hepatologii. Konkurs jest organizowany od 1993 roku. Od 2005 roku niesie nazwę Dr Bares Award dla uhonorowania pamięci założyciela firmy, jej długoletniego dyrektora naczelnego i znaczącego zwolennika gastroenterologii Dr Rudolfa O. Baresa.

Organizujemy i sponsorujemy różne specjalistyczne spotkania, zamierzone na prezentację najnowszych zdobyczy wiedzy lekarskiej oraz bierzemy w nich udział w celu umożliwienia wymiany doświadczeń specjalistów Europy zachodniej, średniej i wschodniej oraz Rosji i Azji Środkowej. PRO.MED CS Praha a.s. jest stałym uczestnikiem United European Gastroenterology Week oraz organizatorem International Symposium of Gastroenterology (ISG). ISG nie jest związane z prezentacją produktów PRO.MED.CS, natomiast koncentruje się na przedstawieniu nowych zabiegów w leczeniu systemu pokarmowego poprzez omawiane wykłady i prezentace posterowe.