Riluzol PMCS, 50 mg, tabletki powlekane

Informacje podstawowe

Postać leku

Tabletki powlekane

Substancja czynna, zawartość

  • Riluzolum 50 mg w 1 tabletce powlekanej

Działanie

Chociaż patogeneza stwardnienia zanikowego bocznego nie została całkowicie wyjaśniona, uważa się, że za śmierć komórki w tej chorobie odpowiedzialny jest glutaminian (podstawowy neuroprzekaźnik pobudzający w ośrodkowym układzie nerwowym). Przypuszcza się, że ryluzol działa przez hamowanie procesów przebiegających z udziałem glutaminianu. Mechanizm działania nie jest jasny.

Wskazania

  • Riluzol PMCS wskazany jest w celu przedłużenia życia lub opóźnienia konieczności mechanicznej wentylacji u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA — Sclerosis Lateralis Amyotrophica). W badaniach klinicznych wykazano, że ryluzol przedłuża czas przeżycia u pacjentów z SLA. Przeżycie zdefiniowano jako stan, w którym pacjent żył bez intubacji w celu wentylacji mechanicznej i bez tracheotomii. Brak dowodów, by ryluzol wywierał działanie lecznicze na czynności motoryczne, czynność płuc, drżenia włókienkowe, siłę mięśniową oraz objawy motoryczne. Nie wykazano skuteczności ryluzolu w późnych stadiach SLA. Badania skuteczności i bezpieczeństwa ryluzolu przeprowadzono tylko w SLA. Dlatego też nie należy stosować ryluzolu u pacjentów z jakąkolwiek inną postacią choroby neuronu ruchowego.

Grupa ATC

  • N07XX02 Inne leki wpływające na układ nerwowy

Więcej informacji

Prosimy zapoznać się z informacjami na ulotce!

Dostępność

Lek na receptę.
Lek objęty refundacją.

Opakowania dostępne

56 tabletek powlekanych po 50 mg

SPC i PIL

Informacje szczegółowe

Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Zdjęcia produktów