Fluxemed, 20 mg, kapsułki, twarde

Informacje podstawowe

Postać leku

Twarde kapsułki

Substancja czynna, zawartość

Fluoxetini hydrochloridum odpowiadający 20 mg fluoxetinum w 1 kapsułce

Działanie

Fluoksetyna jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny i na tym polega prawdopodobnie mechanizm jej działania. Fluoksetyna nie ma praktycznie żadnego powinowactwa do innych receptorów, takich jak receptory alfa-1, alfa-2 i beta-adrenegiczne, serotoninergiczne, dopaminergiczne, histaminergiczne (H1), muskarynowe i GABA-ergiczne.

Wskazania

  • Epizody dużej depresji.
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
  • Żarłoczność psychiczna (łac. Bulimia nervosa): Fluxemed zaleca się jako uzupełnienie psychoterapii w celu zmniejszenia napadów żarłoczności i częstości stosowania zabiegów przeczyszczających.
  • Dzieci i młodzież w wieku 8 lat i powyżej: Epizody depresji umiarkowane do ciężkich, jeśli objawy depresji nie ustępują po 4-6 sesjach psychoterapii. U dzieci i młodych osób z depresją o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego leczenie przeciwdepresyjne należy stosować tylko w połączeniu z jednoczesną terapią psychologiczną.

Grupa ATC

  • N06AB03 wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Więcej informacji

Prosimy zapoznać się z informacjami na ulotce!

Dostępność

Lek na receptę.
Lek objęty refundacją.

Opakowania dostępne

30 twardych kapsułek po 20 mg.

SPC i PIL

Informacje szczegółowe

Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Zdjęcia produktów