Donepesan, 10 mg, tabletki powlekane

Informacje podstawowe

Postać leku

Tabletki

Substancja czynna, zawartość

Donepezili hydrochloridum, 10 mg w 1 tabletce.

Działanie

Chlorowodorek donepezylu jest wybiórczym, odwracalnym inhibitorem acetylocholinoesterazy, głównego enzymu rozkładającego acetylocholinę w mózgu. W badaniach klinicznych u pacjentów z chorobą Alzheimera, podawanie raz dziennie dawek dobowych wynoszących 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu prowadziło do hamowania acetylocholinoesterazy  i było skorelowane ze zmianami w czułej skali ADAS-Cog mierzącej wybrane elementy aktywności poznawczej.

Wskazania

  • Leczenie objawowe łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Grupa ATC

  • N06DA02 leki przeciw otępieniu starczemu

Więcej informacji

Prosimy zapoznać się z informacjami na ulotce!

Dostępność

Lek na receptę.
Lek objęty refundacją.

Opakowania dostępne

30 tabletek po 10 mg

SPC i PIL

Informacje szczegółowe

Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Zdjęcia produktów