Amisan, 50 mg, tabletki

Informacje podstawowe

Postać leku

Tabletki powlekane

Substancja czynna, zawartość

Amisulpridum, 50 mg w 1 tabletce powlekanej

Działanie

Amisulpryd wiąże się wybiórczo z ludzkimi receptorami dopaminergicznymi podtypu D2/D3, do których wykazuje duże powinowactwo, nie wykazuje natomiast powinowactwa do receptorów podtypów D1, D4 i D5. W przeciwieństwie do klasycznych oraz nietypowych neuroleptyków, amisulpryd nie wykazuje powinowactwa do receptorów serotoniowych, α-adrenergicznych, histaminowych H1 ani cholinergicznych. Ponadto amisulpryd nie wiąże się z miejscami sigma. Amisulpryd w dużych dawkach silniej blokuje receptory dopaminowe w strukturach układu limbicznego niż w prążkowiu. Produkt stosowany w małych dawkach preferencyjnie blokuje presynaptyczne receptory D2 i D3, czego skutkiem jest uwalnianie dopaminy i zjawisko „odhamowania". Wymienione powyżej właściwości farmakologiczne warunkują skuteczność działania amisulprydu zarówno w leczeniu negatywnych, jak i pozytywnych objawów schizofrenii.

Wskazania

  • Preparat przeznaczony do leczenia ostrej i przewlekłej schizofrenii. Leczy pozytywne objawy takie jak omamy, halucynacje, zaburzenia myślenia, wrogość i podejrzliwość. Negatywne objawy takie jak stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i socjalne.

Grupa ATC

  • N05AL05 leki neuroleptyczne

Więcej informacji

Prosimy zapoznać się z informacjami na ulotce!

Dostępność

Lek na receptę.
Lek objęty refundacją.

Opakowania dostępne

60 tabletek po 50 mg

SPC i PIL

Informacje szczegółowe

Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Zdjęcia produktów