Wykłady video

wytyczne leczenia majaczenia w przebiegu COVID-19

Część pierwsza wykładu prof dr n.med. Przemysława Bieńkowskiego, poświęconego leczeniu zaburzeń zachowania - majaczenia u pacjentów w wieku podeszłym w przebiegu COVID-19