Wykłady wideo

Pacjent z demencją w dobie COVID-19

Czas epidemii COVID-19, jak i przymusowego pozostania w domu, to czas trudny dla nas wszystkich, szczególną jednak uwagą powinni być otoczeni pacjenci w wieku podeszłym. Może u nich dochodzić do pojawienia się i zaostrzenia objawów pobudzenia, czy to wynikającego z już obecnych zaburzeń psychicznych i otępiennych, jak i dosięgać pacjentów nie przejawiających dotąd takich zaburzeń. Zachęcamy do wzięcia udziału na żywo w bezpłatnym webinarium poświęconym pacjentom z demencją w dobie pandemii koronawirusa, do którego zaproszeni zostali dwaj niezależni eksperci: neurolog prof. dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski oraz psychiatra prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów

Rekomendacje dotyczące leczenia zaburzeń zachowania u pacjentów w wieku podeszłym w kontekście COVID-19 cz. II: Przegląd opcji farmakologicznych

Druga odsłona mini cyklu wykładów dotyczących leczenia zaburzeń zachowania u pacjentów w wieku podeszłym w kontekście COVID-19. W tej odsłonie prof. dr hab. med. Przemysław Bieńkowski porównuje wskazane w międzynarodowych rekomendacjach opcje farmakologiczne, zarówno pod kątem skuteczności jak i bezpieczeństwa stosowania, zwracając szczególną uwagę na aspekt majaczenia. Zapraszamy do oglądania.

Rekomendacje dotyczące leczenia zaburzeń zachowania u pacjentów w podeszłym wieku w kontekście COVID-19 cz. I

Wymiana międzynarodowych doświadczeń oraz przeniesienie ich na grunt polskiej praktyki klinicznej w opiece nad pacjentami w wieku podeszłym z SARS-COV-19 - te i inne zagadnienia porusza w swoim wykładzie prof. dr hab. med. Przemysław Bieńkowski. Zapraszamy do oglądania.