Artykuł Prof. dr hab. n. med. M. Hartleb, Postępowanie terapeutyczne u chorych z NAFLD

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), będąca składową zespołu metabolicznego, staje się najbardziej rozpowszechnionym przewlekłym zaburzeniem czynności wątroby. Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) jest podtypem NAFLD, który może prowadzić do zaawansowanego uszkodzenia wątroby. Postęp choroby jest złożonym procesem implikującym wiele równoległych czynników patogennych. Obecnie podstawą leczenia są zmiany diety i stylu życia mające na celu zmniejszenie masy ciała oraz optymalizacja zarządzania poszczególnymi składnikami zespołu metabolicznego. Witamina E i pioglitazon wykazały częściową skuteczność w leczeniu NASH, ale ich bezpieczeństwo w przewlekłym stosowaniu zostało zakwestionowane. W tym przeglądzie omówiono terapeutyczne znaczenie leków przeciwcukrzycowych, leków hipolipidemicznych, kwasu ursodeoksycholowego, preparatów przeciwutleniających i niezbędnych fosfolipidów dla NAFLD. Obecnie istnieje kilka nowych leków ocenianych w badaniach fazy 3. W odniesieniu do farmakologicznego mechanizmu działania należą one do czterech klas (agonistów FXR, antagonistów CCR2 / CCR5, inhibitorów ASK1 i agonistów PPAR a / d). Wraz z rosnącą wiedzą na temat patogenezy NASH, rośnie świadomość konieczności stosowania terapii kombinacyjnych angażujących różne cele molekularne, z różnymi wyborami w zależności od stadium choroby.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "TERAPIA" NR 3 (374), MARZEC 2019, Strona 84-89

Pełna treść artykułu: https://terapia.com.pl/publ/id,156059,ed,332