ARTYKUŁ Dr n. med. P. Smoliński, Leczenie niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby – opis przypadku

Alkoholowe (AFLD) i niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD) należącą do powszechnych patologii odpowiedzialnych za wzrost aktywności aminotransferaz obserwowanych w rutynowych badaniach laboratoryjnychpraktyki w praktyce gastrologa, hepatologa i lekarza rodzinnego. Podczas gdy w przypadku AFLD czynnik wyzwalający jest dobrze znany i dlatego leczenie jest ściśle skonkretyzowane, w przypadku NAFLD nie znamy jednego bezpośredniego czynnika odpowiedzialnego za rozwój tej patologii, co utrudnia wybór optymalnej terapii.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "TERAPIA" NR 6 (377), CZERWIEC 2019, Strona 56-60

Pełna treść artykułu: https://terapia.com.pl/publ/id,156823,ed,335