Artykuł dr n. med. E. Szymańska-Garbacz, Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby – przyczyna czy powikłanie cukrzycy?

Streszczenie

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) została ostatnio zdefiniowana jako odrębna jednostka kliniczna i jest coraz częściej diagnozowana, szczególnie w populacjach krajów rozwiniętych. Patofizjologicznie NAFLD jest zwykle związana z nadmierną masą ciała i zwiększoną insulinoopornością, podobnie jak cukrzyca typu 2. Dlatego pacjenci z NAFLD powinni być aktywnie badani pod kątem nietolerancji glukozy, szczególnie cukrzycy typu 2, co z kolei zaostrza przebieg kliniczny NAFLD, prowadząc do zwiększonej częstości niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH). Leczenie NAFLD opiera się w dużej mierze na zmianie stylu życia, ponieważ nie ustalono żadnych silnych zaleceń dotyczących konkretnej terapii farmakologicznej.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "TERAPIA" NR 5 (376), MAJ 2019, Strona 40-47.

Pełna wersja artykułu: https://terapia.com.pl/publ/id,156648,ed,334