Polecane artykuły

Streszczenie Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) została ostatnio zdefiniowana jako odrębna jednostka kliniczna i jest coraz częściej diagnozowana, szczególnie w populacjach krajów rozwiniętych. Patofizjologicznie NAFLD jest zwykle związana z nadmierną masą ciała i zwiększoną... więcej
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), będąca składową zespołu metabolicznego, staje się najbardziej rozpowszechnionym przewlekłym zaburzeniem czynności wątroby. Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) jest podtypem NAFLD, który może prowadzić do zaawansowanego... więcej
Alkoholowe (AFLD) i niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD) należącą do powszechnych patologii odpowiedzialnych za wzrost aktywności aminotransferaz obserwowanych w rutynowych badaniach laboratoryjnychpraktyki w praktyce gastrologa, hepatologa i lekarza rodzinnego. Podczas gdy w przypadku AFLD... więcej
W 2016 roku Europejskie Towarzystwa Badań nad Wątrobą (EASLD), Badań nad Cukrzycą (EASD) i Badań nad Otyłością opracowały i wydały wspólne wytyczne dotyczące praktyki klinicznej leczenia niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Natomiast w 2019 roku z inicjatywy Profesora Marka... więcej
Przez ostatnie dziesięciolecia naukowcy i lekarze zajmujący się chorobami wątroby skupiali uwagę na wirusowych zapaleniach wątroby typu B i C. Po osiągnięciu olbrzymiego sukcesu w poszukiwaniu skutecznych terapii przeciwwirusowych główny ciężar zainteresowania hepatologów został przeniesiony na... więcej