Materiały do pobrania

Konkurs dla młodych lekarzy - Gastroenterology Young Winners 2022

Zarząd PRO.MED.PL Sp. z o.o. przy współudziale Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (PTG-e) ogłaszają konkurs na najlepszą pracę naukową oraz najciekawszy projekt badawczy w dziedzinie gastroenterologii. Konkurs zatytułowany „Gastroenterology - Young Winners 2022” dedykowany jest młodym lekarzom zainteresowanym pogłębianiem i rozwojem wiedzy z dziedziny gastroenterologii, którzy nie ukończyli 36 roku życia. Konkurs dotyczy 2 kategorii z dziedziny gastroenterologii na najlepszą pracę naukową opublikowaną w roku 2021-22 lub na najciekawszy projekt badawczy. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Algorytm - diagnostyka i leczenie NAFLD

Materiał powstał jako rezultat współpracy Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. W roku 2017 zostały wydane rekomendacje postępowania u chorych z zaburzeniami czynności wątroby i kamicą dróg żółciowych, dedykowane lekarzom POZ. Dokument został opublikowany w czasopiśmie "Lekarz POZ", w numerze 4/2017. Jest to prosty i czytelny schemat postępowania w leczeniu NAFLD. Warto go mieć pod ręką w codziennej pracy.

Algorytm - Zaburzenia Zachowania w wieku podeszłym

Załączony materiał to proste zasady postępowania z pacjentami w wieku podeszłym, u których pojawiają się zaburzenia zachowania. Algorytm został opracowany w roku 2018 pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i opublikowany w 2018 roku w czasopiśmie "Lekarz POZ" nr 4/2018

Zalecenia dietetyczne w NAFLD

Wiemy, jak trudno pacjentom zmienić swoje nawyki żywieniowe i zredukować masę ciała, dlatego we współpracy z Polskim Towarzystwem Badań nad Otyłością przygotowaliśmy proste i czytelne zalecenia dietetyczne, które możesz ściągnąć, wysłać lub wydrukować swoim pacjentom.