Kalendarium wydarzeń

Przeszłe wydarzenia

Kongres Pacjent 65+

Polecamy Państwa uwadze trzy wykłady:
Wtorek, 14.07 (17:00-17:20) - Kiedy podejrzewać zaburzenia funkcji wątroby – diagnostyka różnicowa. dr hab. n. med. Michał Kukla
Wtorek, 14.07 (20:00-20:20 - Całościowa ocena geriatryczna pacjenta. dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot
Środa 15.07 (19.30-19.50) - Pobudzenie w otępieniu - od patogenezy do farmakoterapii. prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski

„Niealkoholowe stłuszczenie wątroby – brakujące ogniwo w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego? Dwugłos hepatologa i kardiologa”

prof. Tomasiewicz wraz z prof. Szymańskim wspólnie poszukają odpowiedzi na pytanie jaki jest związek pomiędzy NAFLD a miażdżycą i innymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.

Osoby z nadwagą i otyłością oraz po operacjach bariatrycznych w dobie COVID-19

Nadwaga i otyłość to choroba cywilizacyjna, która niesie ze sobą ryzyko wielu powikłań zdrowotnych. Opieka nad pacjentem otyłym powinna być zindywidualizowana i kompleksowa. Podczas webinarium zaproszeni liderzy omówią najnowsze doniesienia, dotyczące farmakologicznego i operacyjnego leczenia otyłości, oraz wskażą najczęstsze problemy endokrynologiczne towarzyszące nadwadze i otyłości. W programie webinarium przewidziana jest też seria pytań i odpowiedzi. Prelegenci: prof. dr hab. n. med Magdalena Olszanecka-Glinianowicz; dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek; prof. dr hab. n. med Mariusz Wyleżoł

Forum Lekarza Praktyka

Zapraszamy do udziału w dniach 13-21.06 w e-konferencji FORUM LEKARZA PRAKTYKA - Medycyna Rodzinna. Za pełny udział w wydarzeniu uczestnicy uzyskują certyfikat z 10 punktami edukacyjnymi.

KardioNefroDiabetologia - spojrzenie kardiologa, diabetologa, nefrologa, hipertensjologa

Zapraszamy do udziału w wersji on-line cyklu konferencji KARDIONEFRODIABETOLOGIA - spojrzenie kardiologa, diabetologa, nefrologa. Pomysłodawcą wydarzenia jest Pan prof. Janusz Gumprecht. Cieszymy się, że możemy w wydarzeniu tym możemy wziąć udział.
Pierwsze spotkanie dedykowane jest lekarzom z województwa dolnośląskiego. Rozpoczęcie e-konferencji godz. 9.00.
Za pełny udział w wydarzeniu uczestnicy uzyskują certyfikat z 6 punktami edukacyjnymi.

e-Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne

Zapraszamy do udziału w 23. Warszawskich Spotkaniach Gastroenterologicznych, które w tym roku odbędzie się w formie on-line w dniu 20.06. Udział jest bezpłatny, wymagana jest jedynie rejestracja.

Gastroenterologia część III

Zapraszamy na wykład Pani prof. Haliny Cichoż-Lach, który będzie poświęcony problemom chorób wątroby a zakażeniom SARs-COV-2 – jakie są mechanizmy i charakterystyka zaburzeń funkcji wątroby? Jaki wpływ ma upośledzenie funkcji wątroby na przebieg choroby COVID-19?

„GERD, dyspepsja – pułapki w dobie teleporad – na co zwrócić szczególną uwagę?”

Zapraszamy do udziału w webinarium zatytułowanym „GERD, dyspepsja – pułapki w dobie teleporad – na co zwrócić szczególną uwagę?”, które odbędzie się w dniu 9 czerwca o godzinie 18.30
Prowadzący dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik oraz dr hab. Jarosław Drobnik, prof. PMWSZ wymienią się swoimi doświadczeniami w zakresie:
• Jak postępować z pacjentem z GERD, dyspepsją w dobie teleporad?
• Jakie pułapki diagnostyczne czekają lekarza w rozmowie telefonicznej?
• Kiedy odesłać pacjenta do gastroenterologa?

26.05.2020 Sesja gastroenterologiczna - Wytyczne Praktyki Internistycznej 2020 (Medycyna po Dyplomie)

  • godz. 19.20 - Jak uzyskać sukces terapeutyczny u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – co mówią wyniki badan klinicznych – dr hab. D. Waśko-Czopnik
  • godz. 20.25 - Identyfikacja chorych z potencjalnie progresywnym przebiegiem NAFLD – prof. M. Waluga
  • godz. 20.55 - Profilaktyka i leczenie otyłości jako wyzwania dla internisty i lekarza rodzinnego w świetle zaleceń towarzystw naukowych – prof. M. Olszanecka-Glinianowicz