Komunikat Grupa Ekspertów NAFLD

Przez ostatnie dziesięciolecia naukowcy i lekarze zajmujący się chorobami wątroby skupiali uwagę na wirusowych zapaleniach wątroby typu B i C. Po osiągnięciu olbrzymiego sukcesu w poszukiwaniu skutecznych terapii przeciwwirusowych główny ciężar zainteresowania hepatologów został przeniesiony na  stłuszczeniowe zapalenie (NASH) wraz z poszerzającą się wiedzą o implikacjach wątrobowych nadwagi i otyłości. Metaboliczne stłuszczenie wątroby dotyczy 20-25% społeczeństwa, a marskość wątroby na podłożu NASH może występować u 2-3% mieszkańców naszego kraju. Identyfikacja tych chorych oraz odkrycie leków prowadzących do zahamowania lub cofania się procesu włóknienia wątrobowego stają się głównymi wyzwaniami u chorych z zespołem metabolicznym.

Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E) powstała Grupa Ekspertów Niealkoholowej Choroby Stłuszczeniowej Wątroby, która skupia specjalistów z dziedziny gastroenterologii, diabetologii, transplantologii, leczenia otyłości, chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Udział przedstawicieli tych specjalności podkreśla interdyscyplinarną skalę NASH. Zadaniem grupy będzie dostarczanie bieżących informacji o postępach w badaniach nad NASH i publikowanie aktualnych rekomendacji w zakresie diagnostyki i leczenia tej choroby.     

Prof. dr hab. Marek Hartleb
Przewodniczący Sekcji Hepatologicznej PTG-E

Prof. dr hab. Grażyna Rydzewska
Prezes PTG-E