ARTYKUŁ Prof. dr hab. n. med. M. Olszanecka-Glinianowicz ., Praktyczne aspekty postępowania w leczeniu NAFLD w świetle najnowszych zaleceń Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD 2019

W 2016 roku Europejskie Towarzystwa Badań nad Wątrobą (EASLD), Badań nad Cukrzycą (EASD) i Badań nad Otyłością opracowały i wydały wspólne wytyczne dotyczące praktyki klinicznej leczenia niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Natomiast w 2019 roku z inicjatywy Profesora Marka Hartleba reprezentującego Grupę Ekspertów NAFLD powołaną przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne grupa 20 polskich ekspertów z dziedziny gastroenterologii, diabetologii, kardiologii, obesitologii, medycyny rodzinnej, farmakologii, transplantologii, dietetyki, pediatrii i patomorfologii. opracowała zalecenia polskich ekspertów postępowania z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby. Lekarze praktycy zwłaszcza lekarze rodzinni otrzymują rocznie liczne wytyczne grup eksperckich dotyczące różnych jednostek chorobowych, które zwykle są bardzo szczegółowe, co znacznie utrudnia przy ograniczonym czasie zapoznawanie się z nimi i wdrażanie ich do codziennej praktyki klinicznej. Dlatego celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wytycznych polskiej grupy ekspertów w pigułce, tak aby lekarz praktyk mógł się zapoznać z najważniejszymi ich elementami i stosował je w codziennej praktyce klinicznej. Pierwotna postać NAFLD jest metabolicznym powikłaniem otyłości oraz istotnym ogniwem patogenezy innych jej metabolicznych powikłań (cukrzycy typu 2, zaburzeń lipidowych, miażdżycy, chorób sercowo-naczyniowych i zaburzeń hormonalnych). Dlatego diagnostykę NAFLD należy przeprowadzać u wszystkich chorych na otyłość, a u chorych ze zdiagnozowanym NAFLD należy przeprowadzić diagnostykę otyłości i jej powikłań metabolicznych. Należy również pamiętać, że u chorych z metabolicznymi powikłaniami otyłości istotnie zwiększa się ryzyko występowania niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH). Jeżeli zastosuje się właściwe leczenie, tj. skuteczne leczenie otyłości i jej ewentualnych powikłań metabolicznych oraz np. kwas ursodeoksycholowy (UDCA) można uzyskać cofnięcie się zmian histologicznych w wątrobie do momentu rozwoju marskości.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "TERAPIA" NR 3 (386), MARZEC 2020, Strona 82-92

Pełna treść artykułu: http://file.esculap.com/pl/terapia_20_03_82_92.pdf